1945________________
rozpoczęcie działalności
1997________________
przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę pracowniczą.
Prezes Zarządu
Andrzej Pawlak

W-ce Prezes
Tadeusz Kusio