DOLNOŚLĄSKIE
ZAKŁADY ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH
Sp. z o.o.


   powstały w wyniku przekształacenia przedsiębiorstwa państwowego i od 1997r. działamy już jako spółka pracownicza.
   Początki istnienia naszej firmy, jako przedsiębiorstwa państwowego, sięgają roku 1945.
W początkowym okresie działalności produkowane tu były wyroby i części zamienne dla przemysłu lekkiego, w tym również pasy napędowe skórzane.
   Przełomowym dla przedsiębiorstwa okazał się początek lat 70-tych. W latach tych wdrożono bowiem do produkcji nowoczesne, o nowatorskiej konstrukcji pasy napędowe i taśmy przenośnikowe z przekładką tworzywową. W latach 80-tych i 90-tych wprowadziliśmy szereg nowych wyrobów o standardzie światowym, na które uzyskaliśmy patenty i wzory użytkowe.
   Wyrobami tymi są taśmy przenośnikowe o konstrukcji tkaninowo-tworzywowej, stosowane w technice transportów lekkich i średnich. Wdrożyliśmy taśmy przenośnikowe progowe i z ograniczeniami bocznymi oraz pasy i taśmy o własnościach antystatycznych.
   Na taśmy przenośnikowe stosowane w przemyśle spożywczym uzyskaliśmy atest PZH, dopuszczający je do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi.
   Dalszego rozwoju firmy upatrujemy w systematycznym rozszerzaniu rynków zbytu,
w tym także zagranicznych, wdrażaniu nowych produktów i technologii, poprawie jakości a także szybszej i sprawniejszej obsłudze naszych Odbiorców.
   Posiadamy bogato wyposażone zaplecze badawczo-rozwojowe, w którym wyroby nasze poddawane są testom laboratoryjnym. Dysponujemy także serwisem do montażu taśm i pasów na urządzeniach u użytkownika na miejscu.
   Oprócz wymienionych wyżej wyrobów w DZAT Sp. z o.o. produkujemy szereg innych wyrobów, takich jak:
- paski tworzywowe o przekroju okrągłym i klinowym

- paski wrzecionowe (dla włókiennictwa)

- cewki tworzywowe stożkowe i cylindryczne do przewijarek
  i skręcarek dla przemysłu włókienniczego

- cewki tworzywowe dwutarczowe (szpule) dla przemysłu kablowego

- gońce skórzane, chomątka, pasy skórzane, odboje, tuleje, itp.

- uszczelki skórzane o różnych kształtach i wymiarach.


       Zapraszamy do Nortechu !